Edunvalvonta

EDUNVALVONTA

 

Tehyn päätehtävänä on valvoa jäsentensä etuja.

Keskeisintä edunvalvonnassa ovat taloudellisen aseman parantamiseen, palkkaan, palvelussuhteen ehtoihin, työoloihin ja työympäristöön liittyvät asiat. 

Työpaikalla ongelmatilanteissa edunvalvontaa hoitavat jäsenten valitsemat luottamusmiehet.

 

 

 

TYÖSUOJELU

 

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden keskuudestaan valitsema, joka edustaa kaikkia Satasairaalan työntekijöitä työpaikan työsuojeluyhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin.

Satakunnan hyvinvointialueen toimialueet on jaettu kolmen päätoimisen työsuojeluvaltuutetun kesken:

 

Diagnostiset ja kliiniset tukipalvelut, Operatiiviset hoito-osastot ja poliklinikat, Teho-osasto, Suun terveydenhuollon erityistaso, Akuutti toimialue: Yhteiset, Päivystyspoliklinikka, Ensihoito, Kenttäjohto

Sanna Kuhlman044707281

Konsernipalvelut (tekniset palvelut, rakennuttaminen ja hankekehitys), Sairaanhoidolliset tukipalvelut (pl. terveyssosiaalityö), KONS klinikkaryhmä, Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten klinikkaryhmä, Kuntoutus, KONS ja LNS erikoissairaanhoidon hoito-osastot

Minna Nordlund0447077827

Psykiatrian va, sosiaalipalvelujen ta sekä Johtamisen palvelut

Jarkko Viljanen0447079330

 

Voit olla yhteydessä oman alueesi työsuojeluvaltuutettuun milloin vain. He ovat kiinnostuneita olemaan mukana lähes missä tahansa asiassa, mutta erityisesti jos mieltäsi askarruttaa työhön, työyhteisöön, työympäristöön tms. liittyvä asia.

Työsuojeluvaltuutettu Sanna Kuhlman
Työsuojeluvaltuutettu Minna Nordlund

 

Luottamusmiehet ovat pääsääntöisesti tavattavissa yhtenä päivänä viikossa ja he pyrkivät toukokuun alusta alkaen olemaan tavoitettavissa ilmoitettuna viikonpäivänä.